Užitečné odkazy:

http://www.justice.cz - oficiální server českého soudnictví
http://www.statnisprava.cz - adresář veřejné správy
http://www.nsoud.cz - Nejvyšší soud ČR
http://www.ipravnik.cz - články, rozhodnutí, vzory atd.
http://www.epravo.cz - elektronický magazín o právu
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ - nahlížení do Katastru nemovitostí
https://katastr.cuzk.cz/ - dálkový přístup do Katastru nemovitostí
http://www.cap.cz/ - mapa povodňových rizik
http://gis.brno.cz/ - cenová mapa Brna